Jenaplan krijgt budget voor verduurzaming

Jenaplan krijgt budget voor verduurzaming

 

De Stad Gorinchem van 23 mei 2017 en de Gorinchemse Courant van 24 mei 2017

Door in te stemmen met het Integraal Huisvestingsplan Gorinchem-Oost zorgt de gemeenteraad dat de school budget krijgt voor een grondige renovatie en verduurzaming van het gebouw.