Als je kind vier jaar is en naar school gaat, is dat een grote overgang voor ouder en kind en wordt het dagritme van jullie gezin ook anders. Om de overgang zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen, mag je kind voordat hij vier jaar wordt alvast een paar dagen wennen op school. Als je dat wilt – en je kind – mag jij daar als ouder bij zijn. Zo wennen jullie samen.

Als je kind daadwerkelijk vijf dagen per week naar school gaat, dan breng je je kind in de klas. Vanaf 8.15 uur is de school open. Zo kan je nog een kwartiertje met je kind de klas zijn, iets bespreken met een andere ouder of met de stamgroepleider/leerkracht. Dit geeft je kind vertrouwen en helpt de overgang van thuis naar school soepel te laten verlopen. En dat kan natuurlijk ook bij het ophalen na school.

Onze school heeft een continurooster. Dat betekent dat de kinderen tussen de middag niet naar huis gaan, maar met elkaar een boterham eten in de klas onder begeleiding van een ouder. Je hoeft tussen de middag dus als ouder niet op en neer naar school. Ook voor kinderen geeft het rust en is het prettig om nog even met elkaar te kunnen spelen.

Er zijn korte en lange dagen. Op de lange dagen eten kinderen samen op school. Naarmate de kinderen ouder worden en hoger in de bouwen komen, zijn er meer lange dagen. Maandag en vrijdag zijn voor alle bouwen lange dagen. Dit is bewust zo gekozen zodat er genoeg ruimte is voor de  kinderen om met vriendjes af te spreken op de korte dagen.

Groep 1 t/m 2:
maandag 8.30-14.45 uur
dinsdag 8.30-12.30 uur
woensdag 8.30-12.30 uur
donderdag 8.30-12.30 uur
vrijdag 8.30-14.45 uur
Groep 3 t/m 4:
maandag 8.30-14.45 uur
dinsdag 8.30-14.45 uur
woensdag 8.30-12.30 uur
donderdag 8.30-12.30 uur
vrijdag 8.30-14.45 uur
Groep 5 t/m 8:
maandag 8.30-14.45 uur
dinsdag 8.30-14.45 uur
woensdag 8.30-12.30 uur
donderdag 8.30-14.45 uur
vrijdag 8.30-14.45 uur

Een ander onderdeel van het schoolritme is de weekopening op maandag en de weeksluiting op vrijdag. Zij geven duidelijk het begin en einde van de schoolweek aan en dit moment wordt altijd met de gehele school beleefd in de kuil. Bij de weeksluiting op vrijdag zijn ouders welkom om deze viering mee te maken. Kinderen uit diverse stamgroepen presenteren, zingen, toneelspelen of musiceren met elkaar en er wordt gedeeld wat er die week beleefd is met elkaar.