Jenaplan krijgt budget voor verduurzaming

 

De Stad Gorinchem van 23 mei 2017 en de Gorinchemse Courant van 24 mei 2017

Door in te stemmen met het Integraal Huisvestingsplan Gorinchem-Oost zorgt de gemeenteraad dat de school budget krijgt voor een grondige renovatie en verduurzaming van het gebouw.