Wij zijn een school waar ouders een belangrijke rol spelen. Waar ouders zelfs het verschil maken. Dat is misschien een opmerkelijke uitspraak voor een school.

De school is ooit opgericht door ouders en hun rol staat sindsdien hoog in het vaandel. En dat is merkbaar. Je krijgt als ouder volop de gelegenheid om voeling te houden bij wat speelt in de stamgroep en op school, waaraan aandacht wordt besteed op school en welke gezichten er horen bij de kinderen in de stamgroep, het team en de andere ouders.

Je wordt als ouder uitgenodigd om de school in komen, op allerlei verschillende manieren. Neem zoiets kleins als het naar school brengen van je kind: je hoeft niet op het schoolplein te blijven staan, kom gewoon even mee de klas in. Ga mee met de vele uitjes van de stamgroepen – zoals naar de bibliotheek tijdens de Kinderboekenweek of help de kinderen van de (kleuter-)stamgroepen bij de kookactiviteiten in de keuken.

Er is elke dag gelegenheid om andere ouders te spreken in de keuken van de school, waar aan het begin van de dag samen koffie gedronken kan worden.

Je mening doet er dus toe. We creëren volop gelegenheid om deze kenbaar te maken. Je wordt uitgenodigd om met andere ouders en het verenigingsbestuur te praten en te laten weten wat je vindt. Ook de drempel om het team en de directie aan te spreken is laag, bijvoorbeeld bij het brengen en halen van je kind.