In het Jenaplanonderwijs staat het kind, jouw kind centraal. Of je nu uitgaat van het oorspronkelijke concept van Peter Petersen of van de vertaling naar de Jenaplanschool Gorkum. Op school gaan wij er vanuit dat elk kind relaties heeft met zichzelf, met de ander en met de wereld. Binnen elke relatie ontwikkelt een kind een aantal kwaliteiten. Deze kwaliteiten zijn niet alleen belangrijk binnen de school, maar helpen de kinderen ook sterk te staan in de wereld daarbuiten.

kindrelatie-zichzelf-jenaplanschool-gorkum3 kindrelatie-anderen-jenaplanschool-gorkum3 kindrelatie-wereld-jenaplanschool-gorkum3

De NJPV (Nederlandse JenaplanVereniging) hanteert deze kwaliteiten als criterium om Jenaplanscholen te erkennen. De Jenaplanschool Gorkum is een NJPV-erkende Jenaplanschool.

Wil je meer weten over al deze kernkwaliteiten? Kijk op de website van de Nederlandse Jenaplan Vereniging of lees het boek ‘Jenaplan school waar je leert samenleven’ van Freek Velthausz en Hubert Winters.