Veel ouders ervaren het als prettig om zich onderdeel van onze school te voelen. Misschien spreekt het jou ook aan om dichter betrokken te zijn bij de school van je kind. Dat kan door er vaker te zijn, te weten wat er speelt en zelfs door mee te denken en te doen. Daar is alle ruimte voor, want we vinden echt: ouders maken dat onze school de school is.

Niet alleen letterlijk krijg je alle ruimte om de school in te komen. Ook in figuurlijke zin staan de deuren voor je open. Door in een commissie zitting te nemen en activiteiten voor school uit te voeren. Of door mee te denken in het verenigingsbestuur en mede te bepalen hoe specifieke Jenaplan-activiteiten concreet invulling krijgen.

Je kunt helpen op incidentele basis of juist structureel, binnen schooltijden of daarbuiten. Door de handen uit de mouwen te steken of door mee te denken. Jouw talenten en enthousiasme zijn uitgangspunt. De één is goed om kinderen verdieping te bieden bij taal of rekenen. De ander levert een bijdrage door in de schooltuin te werken, om maar wat te noemen. Er zijn activiteiten tijdens schooltijd in de school, maar ook activiteiten die thuis of op locatie gedaan kunnen worden, zoals het doen van de schoolwas of het organiseren van een uitstapje naar een bedrijf.

Voor het leggen van een solide onderwijsbasis in de klas, zet ons team van leerkrachten zich dagelijks onvermoeibaar in. Daarnaast zijn het juist de ouders die het mogelijk maken om het onderwijs voor kinderen een tikkeltje uitdagender en interessanter te maken. Of de school tot een fijnere plek om te zijn.

Ouders zijn voor ons dus onlosmakelijk verbonden met de school, want samen maken we de school! Om vanaf de eerste schooldag goed te kunnen samenwerken, ontvangt elke nieuwe ouder van de stamgroepleider van zijn/haar kind ons introductieboekje. Je kunt het boekje hier alvast bekijken.