Omdat de school een grote diversiteit aan verwerkingsvormen, leermethoden en (creatieve) uitingsvormen hanteert, is de ontwikkeling van je kind niet alleen te vatten in een lijstje bolletjes-scores en een beschrijving in tekst. Elk kind bouwt tijdens zijn Jenaplantijd een portfolio op. Dit portfolio zit vol met tekeningen, knutselwerkjes, gedichten, zelfgeschreven liedjes, foto’s en al het andere dat inzicht geeft in hoe jouw kind leert, leeft en groeit op school. Een schitterend document dat de bovenbouwers op hun laatste schooldag in ontvangst nemen.