De Jenaplanschool Gorkum heeft geen klassen per leerjaar, maar stamgroepen met kinderen van verschillende leeftijden. Zo leren de kinderen wat het betekent om de jongste of de oudste in de groep te zijn. Verder leren ze zich inleven in de verschillende rollen, die je in je stamgroep kunt hebben. Ook bevorderen stamgroepen samenwerking tussen de kinderen: de oudere kinderen leren nieuwe vaardigheden aan de jongere kinderen, de kleintjes inspireren de grote jongens en meiden met hun verrassende vragen. Jonger en ouder zit naast elkaar in de kring of deelt een tafelgroepje. Elkaar helpen is op onze school dan ook de gewoonste zaak van de wereld.

Elke stamgroep heeft vaste stamgroepleiders en een eigen naam, zoals de Lieveheersbeestjes, de Coole Kikkers en de Paradijsvogels. Zo houdt elke stamgroep een eigen identiteit en vormt de stamgroep de thuisbasis voor het kind op school. Voor bepaalde activiteiten worden stamgroepen gesplitst naar leerjaar. Op andere momenten worden stamgroepen juist samengevoegd. Net wat de kinderen nodig hebben.

Twee of drie stamgroepen vormen samen een bouw. Binnen een bouw wordt intensief tussen de stamgroepen samengewerkt. Zo krijgen leerlingen van dezelfde leerjaren uit verschillende stamgroepen bijvoorbeeld samen rekenles.