Het verslagboekje is een bundeling van documenten, tekeningen en verhaaltjes dat de ontwikkeling van je kind in de afgelopen periode aangeeft. Een schaal van vijf bolletjes geeft aan hoe het gaat met het ‘gewone schoolwerk’, zoals lezen, schrijven, spelling en rekenen. Ook doet het boekje verslag van hoe je kind speelt op het plein, samenwerkt met andere kinderen, deelneemt aan vieringen en zich presenteert voor een groep. In het boekje komen de vier basisactiviteiten spelen, werken, spreken en vieren, weer terug.

Bij dit alles wordt niet alleen de visie van de stamgroepleider betrokken. Ook andere kinderen mogen vertellen hoe zij vinden dat jouw kind het deed in bijvoorbeeld de lees-je-mee-kring (boekpresentatie). Ook dat wordt vastgelegd in het boekje: leerzaam voor zowel de gever als de ontvanger van deze feedback. En misschien wel het allerbelangrijkste: je kind schrijft of tekent zelf ook in het boekje over hoe hij/zij vindt dat het gaat.