avond-vierdaagse-basisschool-jenaplanschool-Gorkum-Gorinchem2016

Vanuit de school ervaren we wat het betekent dat veel ouders betrokken zijn door er op school en voor de school te zijn. Dit wordt echter niet als vanzelfsprekend gezien.

Inzet en betrokkenheid zijn niet verplicht. Wat we wel verwachten, is dat je drie keer per jaar een overblijfbeurt tussen de middag voor je rekening neemt. Dit houdt in dat je ofwel in de klas bij het eten van de boterham helpt, ofwel op het schoolplein een oogje mee in het zeil houdt.

Je kan deze momenten aan het begin van het schooljaar inplannen. En uiteraard krijg je uitleg over wat van je verwacht wordt. Zo kan je met een goed gevoel invulling geven aan deze kleine momenten in het reilen en zeilen op school.

Als je interesse hebt om dichter betrokken te zijn bij onze school en ons onderwijs, kan je dat altijd aangeven aan de stamgroepleider of één van de stamgroepouders. Sowieso wordt de ouderhulp aan het begin van elk schooljaar bij alle ouders geïnventariseerd via het ouderhulpformulier. Daarnaast is er de commissie ouderparticipatie, die ouders en stamgroepleiders ondersteunt bij het regelen van alle ouderhulp.