Weer naar school

Weer naar school
AD Rivierenland van 26 augustus 2015

Als de kinderen weer naar school gaan, worden de ouders getrakteerd op koffie door een echte barista.