Samen spreken

Het gesprek is de basis van veel activiteiten. Gedachten, gevoelens, ervaringen en standpunten worden uitgewisseld. Luisterend naar elkaar leren de kinderen de ander kennen en tegelijkertijd hun gedachten onder woorden te brengen, gevoelens te uiten, meningen te geven en kritisch naar andermans mening te luisteren. Het gesprek is elke dag aan de orde. En, wat heel belangrijk is voor een goed gesprek, meestal gebeurt het in de kring. Je kunt elkaar zien en bent rechtstreeks met elkaar in contact, het is moeilijker je te verschuilen en het samenhorigheidsgevoel wordt versterkt. We gaan in de kring als er iets belangrijks speelt in de groep, maar ook als er iets te presenteren is.